हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो भजन | hero payo guruji thare naam ko bhajan lyrics

हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो
ओ तो नुगरा रे नई काम रो।

भगती एसो गुरु बाग लगायो।
महर करी तो गुरूँ यो फल पायो।
थे तो नाम को भेद बतायो।
हीरो पायो ….

चार जुगा को गुरू सुतो यो जीवङो ,
जनम जनम गुरू काल सु जगड्यो।
थे तो आके फंद छुपायो।
हीरो पायो ….

जनम्यो मर्यो मे गुरा भोगी चौरासी ,
मीलया गुरूसा थे तो काटी या चौरासी।
ओ थे तो कर किरपा अपनायो।
हीरो पायो ….

फुल दास गुरा चरणा री चाकर ,
जनम सुधार्यो गुरा थाने तो पाकर
थे तो नाम को भेद बतायो।
हीरो पायो ….

प्रकाश गांधी के भजन | prakash gandhi bhajan video

हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो hero payo guruji thare naam ko guruji bhajan lyrics in hindi गुरु जी का भजन prakash gandhi bhajan
गुरु जी का भजन in hindi lyrics
भजन :- हीरो पायो गुरूजी थारे नाम रो
गायक :- प्रकाश गाँधी

Leave a Reply