हेली म्हारी आयोडा संतो रा लिजे वारणा जी लिरिक्स

हेली म्हारी आयोडा संतो रा,
लिजे वारणा जी,
हेली मारी आयोडा संतो रा,
लिजे वारणा जी,
ओ ज्यासु बढे पिया रो मान,
ओ ज्यासु बढे पिया रो मान,
अरे मान मारी हेली ए,
आयोडा संतो रा लिजे वारणा जी।।

हेली मारी ए निर्मल संतो री,
संगत मै करा जी,
हेली मारी ए निर्मल संतो री,
संगत मै करा जी,
ए ज्यासु बढे पिया रो मान,
ए ज्यासु बढे पिया रो मान,
अरे मान मारी हेली ए,
आयोडा संतो रा लिजे वारणा जी।।

हेली मारी ए नुगरा मानस री,
संगत ना करो जी,
हेली मारी नुगरा मानस री,
संगत ना करो जी,
ए ज्यासु घटे पिया रो मान,
ए ज्यासु घटे पिया रो मान,
अरे मान मारी हेली ए,
आयोडा संतो रा लिजे वारणा जी।।

हेली मारी अरे ऊंचा तो,
पेड खजूर रा जी,
हेली मारी अरे ऊंचा तो,
पेड खजूर रा जी,
ए ज्यारी जडा पियाला रे माय,
ए ज्यारी जडा पियाला रे माय,
अरे माय मारी हेली ए,
आयोडा संतो रा लिजे वारणा जी।।

हेली मारी अरे कुए री,
छाया कुए रे मायने जी,
हेली मारी अरे कुए री,
छाया कुए रे मायने जी,
ए ज्यारो ठंडो निर्मल नीर,
ए ज्यारो ठंडो निर्मल नीर,
अरे नीर मारी हेली ए,
आयोडा संतो रा लिजे वारणा जी।।

हेली मारी अरे ऊंचा दिरावु,
गुरूजी रे बैठनो जी,
हेली मारी ऊंचा दिरावु,
गुरूजी रे बैठनो जी,
ए ज्यारे लुल लुल लागू पाव,
ए ज्यारे लुल लुल लागू पाव,
अरे पाव मारी हेली ए,
आयोडा संतो रा लिजे वारणा जी।।

हेली मारी अरे बाई रे रूपा ने,
परचो हरि दियो जी,
हेली मारी अरे बाई रे रूपा ने,
परचो हरि दियो जी,
अरे ज्यारे लागो थाली मे बाग,
अरे ज्यारे लागो थाली में बाग,
अरे बाग मारी हेली ए,
आयोडा संतो रा लिजे वारणा जी।।

हेली म्हारी आयोडा संतो रा,
लिजे वारणा जी,
हेली मारी आयोडा संतो रा,
लिजे वारणा जी,
ओ ज्यासु बढे पिया रो मान,
ओ ज्यासु बढे पिया रो मान,
अरे मान मारी हेली ए,
आयोडा संतो रा लिजे वारणा जी।।

Leave a Reply