baba ramdev ji bhajan Hindi Lyrics | अजमाल जी रा कँवरा

खम्मा खम्मा हो रामा , रूणीचे रा धणियाँ ।
थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो , आखो गुजरात हो ।
अजमाल जी रा कँवरा ॥

भादूड़े री दूज ने , चमक्यो निशि तारो ।
पालणिया में झूलण आयो , आयो पालण हारो ।
द्वारका रा नाथ झूले पालणिये ।
हो रामा ! द्वारका रा नाथ झूले पालणिये ,
अजमाल जी रा कँवरा ॥ खम्मा खम्मा हो…….

बड़ा है वीरम देवे , छोटा रामदेव जी ।
धोरां री धरती में आया , आया रामापीर जी ।
कुंकु रा पगल्या मांड्या आँगणिये ।
हो रामा ! कुंकु रा पगल्यां मांड्याऑगणिये ,
अजमाल जी रा कँवरा ॥ खम्मा खम्मा हो…….

सिर पे किलंगी तुर्रा , केसरिया है जामो ।
भगतां री भीड़ आवे , धोळो पीर रामो ।
भगतां रों मान बढावणियाँ ।
हो रामा ! भगतां रो मान बढावणियाँ ,
अजमाल जी रा कँवरा ।। खम्मा खम्मा हो…….

माता है मेणां दे ज्यांरा , पिता अजमाल जी ।
सुगणा रो बीर राणी , नेतल रो भरतार जी ।
जगमग जोत जगावणियाँ ।
हो रामा ! जगमग जोत जगावणियाँ ,
अजमाल जी कँवरा ।। खम्मा खम्मा हो…….

डाली बाई बाबा थारा ,पगलिया पखारसी।
लाचा और सुगना बाई ,करे हर री आरती।
हरिजी भाटी रे मन भावनियाँ ।
हो रामा ! हरिजी भाटी रे मन भावनियाँ ,
अजमाल जी कँवरा ।। खम्मा खम्मा हो…….

https://www.youtube.com/watch?v=2UmRCxJznTY

baba ramdev ji bhajan, harji bhati bhajan Video
भजन :- खम्मा खम्मा रुनिचे रा धनिया
गायक :- प्रकाश माली

Leave a Reply