darshan deta jaijo ji bhajan hindi lyrics

दर्शण देता जाइजो जी , सतगुरु मिळता जाइजो जी ।
म्हारे पीवरियारी बातां थोड़ी म्हने , केता जाइजो जी ।

सोने जेड़ी पीली पड़ गई , दुनियाँ बतावे रोग ।
रोग दोग म्हारे काँई नी लागे , गुरु मिलण रो जोग ।
सतगुरु मिळता …….

म्हारे भाभे म्हने बींद बतायो , पकड़ बताई बाँह ।
काँई कहो मैं काँई न समझू , जीव भजनरे माँय ।
सतगुरु मिळता …….

म्हारे देश रा लोग भला है , पेहरे कंठी माला ।
म्हारा लागे वे भाई – भतीजा , राणा जी रा साळा
सतगुरु मिळता …….

सासरियो संसार छोड़ियो , पीव ही लागे प्यारो ।
बाई रे मीरां ने गिरधर मिलियो , चरण कमल लिपटायो ।।
सतगुरु मिळता …….

satguru ke bhajan .prakash mali bhajan video
भजन :- सतगुरु मिलता जाजो
गायक :- प्रकाश माली

Leave a Reply