hanuman ji bhajan lyrics In Hindi | बीड़ो उठायो हनुमान हठीलो

बीड़ो उठायो हनुमान हठीो , बीड़ो उठायो राजा राम रो
आज भलां अंजनी रो जायो , बीड़ो उठायो राजाराम रो ॥

पाँच पानां रो बीडो रे बणायो , भरी सभा में फेरियो जी
उण बिड़ला ने कोई नहीं झेल्यो , हनुमत हाथ उठायो जी ॥
बीड़ो उठायो । …..

बीडो उठायो मुख में दबायो , चरणां ीश निवायो जी ।
कर किलकारी कूद गयो सागर,पिणघट आसन लगायोजी॥
बीड़ो उठायो । …..

पाणी री पणिहा – बोली , कौण जिनावर आयो जी ।
जिण देश री सीता कहिजे , उण देश रो वानर आयो जी ॥
बीड़ो उठायो । …..

इतरी बात सुणी हनुमत ने , नवल बाग में आयो जी ।
जिणवृक्ष नीचे सीता बैठी , ला मुंदड़ी छिटकायो जी ॥
बीड़ो उठायो । …..

देख मुंदड़ी झुरवा ने लागी , कौण जिनावर आयो जी ।
तुलसीदासआस रघुवर की , नैणां नीर भर आयो जी
बीड़ो उठायो । …..

sunita swami bhajan Video
भजन :- बीड़ो उठायो हनुमान हठीलो
गायक :- सुनीता स्वामी वैष्णव

Leave a Reply