Hindi Lyrics रंग लागो जी माने कोढ़ लागो Bhajan

रंग लागो जी माने कोढ़ लागो ,माने जाणो रे ,रूणिचा वाले धाम ,
मारा साहिबा रंग लागो।

भादरवे री बीज चांदनी ,रे बाबा। कोई प्रगतिया दीनदयाल।
मारा साहिबा रंग लागो।रंग लागो जी। ……

धोती थलिया में बनियो देवरो ,रे बाबा। थारी ध्वजा परोसे आसमान।
मारा साहिबा रंग लागो।रंग लागो जी। ……

मेवा मिठाई चढ़े चूरमो ,रे बाबा। चढ़े चढ़े नीला नारियल।
मारा साहिबा रंग लागो।रंग लागो जी। ……

पूरा देशा रा आवे जातरी ,रे बाबा। थारो मेलो भरिजे भरपूर।
मारा साहिबा रंग लागो।रंग लागो जी। ……

मारवाड़ ध्यावे बाबा गुजरात ध्यावे ,थाने ध्यावे ध्यावे युग संसार।
मारा साहिबा रंग लागो।रंग लागो जी। ……

रंग लागो जी माने कोढ़ लागो ,माने जाणो रे ,रूणिचा वाले धाम ,
मारा साहिबा रंग लागो।

Hindi Lyrics रंग लागो जी माने कोढ़ लागो Bhajan
भजन :- रंग लाग्यो जी माने कोड लाग्यो
गायक :- मोहिनुद्दीन मनचला

Leave a Reply