kanchan kach ka baniya mata ji ke bhajan lyrics in English

kanchan kach ka baniya re hanuman
chadi ki mhari choth mata.

mara sasuraji dhoke je hanuman,
sasuji mari choth mata.
kanchan kach ka baniya re hanuman
chadi ki mhari choth mata.

mara jeth ji dhoke je hanuman,
jethani mari choth mata.
kanchan kach ka baniya re hanuman
chadi ki mhari choth mata.

kamkhera me pujaya hanuman,
barvade mari choth mata.
kanchan kach ka baniya re hanuman
chadi ki mhari choth mata.

mara kaka ji dhoke je hanuman,
kakiji mari choth mata.
kanchan kach ka baniya re hanuman
chadi ki mhari choth mata.

sukhdev bharti ke bhajan video

Leave a Reply