krishna ji bhajan lyrics in English shyam humko bhi taro

tara hai sara jamana,
shyam ham ko bhi taro.
ham ko bhi taro shyam,
ham ko bhi taro.

ham ne suna hai shyam,
bhilni ko tara.
bhilni ko tara shyam,
bhilni ko tara.
bero ka karke bahana,
shyam hamko bhi taro.

ham ne suna hai shyam ,
meera ko tara.
meera ko tara shyam,
meera ko tara.
veena ka karke bahana,
shyam hamko bhi taro.

hamne suna hai shyam,
dropadi ko tara.
dropadi ko tara shyam,
dropadi ko tara.
sadi ka karke bahana,
shyam hamko bhi taro.

hamne suna hai shyam,
kubja ko tara.
kubja ko tara shyam,
kubja ko tara.
chandan ka karke bahana,
shyam hamko bhi taro.

hamne suna hai shyam,
ganika ko tara.
ganika ko tara shyam,
ganika ko tara.
tote ka karke bahana,
shyam hamko bhi taro.

hamne suna hai shyam,
arjun ko tara.
arjun ko tara shyam,
arjun ko tara.
geeta ka karke bahana,
shyam hamko bhi taro.

hamne suna hai shyam,
prahlad ko tara.
prahlad ko tara shyam,
prahlad ko tara,
khambe ko karke bahana,
shyam hamko bhi taro.

hamne suna hai shyam,
kevat ko tara.
kevat ko tara shyam,
kevat ko tara.
noka ka karke bahana,
shyam hamko bhi taro.

राधा कृष्ण भजन लिरिक्स video

Leave a Reply