malwa bhajan kabir kabira kab se bhaiya bairagi bhajan English lyrics

kabake bhaye vairagi ,
kabir sa kabake bhaye vairagi.
nathaji ham jabase bhaye vairagi ,
meree aadi ant sudhalaagi.

dhundhakaar aadiko mela ,
nahin guru nahin chela.
jabaka to ham yog upaasa ,
tabaka phiro akela.
kabeer sa….

dharati nahin jadaki topi dina ,
brahma nahin jadaka teeka.
shivashankar so yogee nahin ,
jadaka jholee sikka.
kabeer sa….

dvapar ki ham kari phavadi ,
treta ko ham danda.
satayug meree phiree duhaee ,
kalayug phiro naukhanda.
kabeer sa….

guru ke vachan sadhu ki sangat ,
ajar amar ghar paaya.
kahe kabeer suno gorakh jee ,
jab ham tatv lakhaaya.
kabeer sa….

kabir bhajan lyrics in hindi video

Leave a Reply