man lago mero yaar fakiri mein jog fakiri bhajan lyrics in English

man lago mero yar fakiri me

jo sukh pau ram bhajan me,
so sukh nahi amiri me.
man lago mero yar fakiri me .

bhala bura sab ki sun lije,
kar gujran garibi me.
man lago mero yar fakiri me .

aakhir yah tan chhar milega,
kaha firat magruri me.
man lago mero yar fakiri me .

prem nagar me rahni hamari,
sahib mile saburi me.
man lago mero yar fakiri me .

kahat kabir suno bhayo sadho,
sahib mile saburi me.
man lago mero yar fakiri me .

osman mir ke bhajan video

Leave a Reply