mangal bhavan amangal hari| ram ji ke bhajan lyrics In English

mangal bhavan amangal hari,
dravahu sudashrath ajir bihari.
ram siyaram siyaram jay jay ram .

raghukul riti sada chali aai,
pran jay par vachan na jai.
ram siyaram siyaram jay jay ram .

hari annat hari kath annanta ,
kahhi sunhi bahu vidhi sab santa.
ram siyaram siyaram jay jay ram .

kalyug keval naam aadhara,
sumar sumar bhav utarhu paar.
ram siyaram siyaram jay jay ram .

ram hi keval prem piyara,
jan liya jag janan hara.
ram siyaram siyaram jay jay ram .

dhiraj dharm mitra aru nari,
aapatkal parkhiye chari .
ram siyaram siyaram jay jay ram .

janki rahi bhavna jaisi ,
prabhu murat dekhi teen vaisi.
ram siyaram siyaram jay jay ram .

jaa par kirpa ram ki hoi,
ta par kirpa kare har koi.
ram siyaram siyaram jay jay ram .

Leave a Reply