marwadi desi bhajan Hindi Lyrics | धोळी – धोळी रे धजा फरूखे रे

धोळी – धोळी रे धजा फरूखे रे , धोरां धरती माँय ।
रामदेव बाबा रो मिन्दर , गाँव रूणीचा माय ॥

एक आसरो रामाधणी रो , इण कळजुग रे माँय ।
छोटा – मोटा सगळा ही ध्यावे , रामदेव रो नाम ।
साधु सन्त जगावे जमलो , सारी – सारी रात ।
धोळी – धोळी रे। ……

अजमल घर अवतार लियो , माँ मेणांदे रा लाल ।
भादरवे री दूज भरीजे , मेळो सालो साल ।
लीले घोड़े री असवारी , नेजो सोवे हाथ ।।
धोळी – धोळी रे। ……

भगतां रो रखवालो बाबो , रामदेव अवतारी ।
हेलो सुणतां हाजर आवे , लीले री असवारी ।
तीन लोक जस गावे जिणरो , न्यारी जग सु बात ।
धोळी – धोळी रे। ……

दास अशोक सुणावे बाबा , आयो थारे द्वार ।
नैया डग मग डोले म्हारी , एकर कर दो पार
निज मन में संतोष दिरावो , मेणांदे रा लाल ।।
धोळी – धोळी रे। ……

baba ramdev ji bhajan, prakash mali bhajan Video
भजन :- धोली धोली धजा फरुके
गायक :- प्रकाश माली

This Post Has One Comment

Leave a Reply