meera bai bhajan lyrics meera bai bhajan lyrics in English

kin vidhi raakhela raam ,
kin vidhi raakhela raam .
kaanhi main jaanoo ,
kin vidhi raakhela raam .

ek daal doy ,
panchhee baitha re .
leta raam jee ro naam ,
kaanhi main jaanoon ,
kin vidhi raakhela raam .

neeche jaoon to ,
mhaare paapee pahaad jee .
oopar bhave hai sisaan ,
kaanhi main jaanoon ,
kin vidhi raakhela raam .

paapee pahaad jee ne ,
vish das leenho re .
sinkara re laago baan ,
kaanhi main jaanoon ,
kin vidhi raakhela raam .

baee meeraan kahe ,
prabhu giradhar naagar re .
panchheeda re bhayo hai aaraam ,
kaanhi main jaanoon ,
kin vidhi raakhela raam .

Leave a Reply