picham dhara su mhara pirji padhariya Bhajan Hindi Lyrics | पिछम धरा सु बाबा रामदेव जी आया

पिछम धरा सु मारो ,आम राजा आवे वो
धोळी धजा खरकावे ,रामा धनिया जी हो।

गणी गणी खम्मा मारा ,इंदु पथ राजा ने।
खर्चो कीदो दुनिया माई ,बाबा रामदेव जी वो।

पहलो पहलो पर्चो ,माता मेणादे ने दिदो रामा।
उफनता दूध दबाया ,रामा धनिया जी हो।
पिछम धरा सु। …..

दूजोडो पर्चो पिता ,अजमल जी ने दिदो रामा।
कंकु रा पगलिया मंडाया ,रामा धनिया जी हो।
पिछम धरा सु। …..

तीजोड़ो पर्चो लाखो ,बिणजारा ने दिदो रामा।
मि्री रा लूण बनाया ,रामा धनिया जी हो।
पिछम धरा सु। …..

चोथोड़ो पर्चो बाणिया ,मोहिता ने दिदो रामा।
समंदा मु जहाज तिराई ,रामा धनिया जी हो।
पिछम धरा सु। …..

पांचवो पर्चो साधु ,पीरा ने दिदो रामा ।
मक्का सु कटोरा मंगाया ,रामा धनिया जी हो।
पिछम धरा सु। …..

हरी का चरना में ,भाटी अरज बोले रामा।
सुख दुःख सरना राखो ,रामा धनिया जी हो।
पिछम धरा सु। …..

picham dhara su mhara pirji padhariya bhajan video
भजन :- पिचम धरा सू म्हारा पीरजी पधारिया
गायक :- गोपाल दास वैष्णव

Leave a Reply