satguru bhajan lyrics in English satguru paras khan hai

satguru paras khan hai,
loha jug sara.
tuk ek paras sang rame,
kanchan hove tan sara.
aiso satwadi maro saybo,
upje brahm vichara.
satguru paras khan hai.

in sabda me mharo man basyo,
thanda nir athaga.
chubki mari guru re naam ri,
kan laya tat sara.
satguru paras khan hai,
loha jug sara.
aiso satwadi maro saybo.

en re sabdo ra sda kara,
hira gun bharela.
sant mile soda kare,
munge mol bikela.
satguru paras khan hai,
loha jug sara.
aiso satwadi maro saybo.

seep samand me rahat hai,
samandar ka kya leve.
bund pade aasoj ri,
shobha samandriya ne deve.
satguru paras khan hai,
loha jug sara.
aiso satwadi maro saybo.

satiya sat dharam jhelna,
utro bhav jal para.
sekh farik ri vinti,
jug jug das tumhara.
satguru paras khan hai,
loha jug sara.
aiso satwadi maro saybo.

satguru paras khan hai,
loha jug sara.
tuk ek paras sang rame,
kanchan hove tan sara.
aiso satwadi maro saybo,
upje brahm vichara.
satguru paras khan hai.

mahendra singh rathore ke bhajan

Leave a Reply