satguru ji bhajan English lyrics ha re satguru aavola

haa re satguru aavola,
ha re satguru aavola.
emrat ra pyala kad mane pavola,
ha re satguru aavola.

darsan saru mara nain dukhi hai,
kad mane darsh dikhavola.
hariye van ra darskhat suna,
kad jal barsavola, satguru aavola.
emrat ra pyala kad mane pavola,
ha re satguru aavola.

me agyani nind me suto,
kad mane aay jagavola.
hivdo maro gano aluno,
dhraj bandhavola,satguru aavola.
emrat ra pyala kad mane pavola,
ha re satguru aavola.

mota mota jodh lade ghat bhitar,
kad vane mar hatavola.
shil santosh daya dharam,
hirde thahravola,satguru aavola.
emrat ra pyala kad mane pavola,
ha re satguru aavola.

jiv aatam me bhed padyo hai,
kad maro bhed mitavola.
gopeshwar anjeneshvar sharane,
par lagavola, satguru aavola.
emrat ra pyala kad mane pavola,
ha re satguru aavola.

moinuddin manchala bhajan Music video Song

Leave a Reply