shiv tandav lyrics in English – shiv tandav stotram

Jatatavigalajjala pravahapavitasthale ,
Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam.
Damad damad damaddama ninadavadamarvayam,
Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam.

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari,
Vilolavichivalarai virajamanamurdhani.
Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake,
Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama.

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura,
Sphuradigantasantati pramodamanamanase.
Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi,
Kvachidigambare manovinodametuvastuni.

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha,
Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe.
Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure,
Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari.

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara,
Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh.
Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka,
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah.

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha,
Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam.
Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam,
Maha kapali sampade shirojatalamastu nah.

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala,
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake.
Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka,
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama.

Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat,
Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah.
Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah,
Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah.

Praphulla nila pankaja prapajnchakalimchatha,
Vdambi kanthakandali raruchi prabaddhakandharam.
Smarachchidam purachchhidam makhachchidam,
Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje.

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari,
Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam.
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam,
Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje.

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur,
Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat.
Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungamangala,
Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah.

Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor,
Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh.
Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh,
Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhaje.

Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh,
Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh.
Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah,
Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham.

Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam,
Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam.
Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim,
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam.

Puja vasanasamaye dashavaktragitam,
Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe.
Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam,
Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh.

shiv tandav stotram bhajans video

Leave a Reply