shri ram bhajan lyrics In Hindi | लेलो जी लेलो रामजी रो नाम

े लो जी ले लो , ले लो भाइडा रे ,
ले लो ले लो रामजी रो नाम

गणपत जीरा सुमिरण कर लो , शंकर मात पिता को सिंवरो ।
सिंवरो – सिंवरो पारवती माँय ।
भाइड़ा रे , ले लो ले लो , रामजी रो नाम ।
ले लो जी ले लो। …….

जगत पिता ब्रह्मा को सिंवरो , जग पालक विष्णु को सिंवरो ।
सिंवरो – सिंवरो सरसती माँय ।।
भाइडा रे , ले लो ले लो , रामजी रो नाम ।।
ले लो जी ले लो। …….

मात पिता अपने को सिंवरो , चरण पखावत गुरू को सिंवरो ।
सिंवरो – सिंवरो सतसंग माँय ।।
भाइडा रे , ले लो जी ले लो , राम जी रो नाम ।
ले लो जी ले लो। …….

भक्त मण्डल रीअरज सुण लो , भक्तों ने थे पार उतारो
हरिजी करेला बेड़ा पार ॥
भाइड़ा रे , ले लो जी ले लो , रामजीरो नाम ।
ले लो जी ले लो। …….

ram ji ke bhajan video
भजन :- ले लो जी ले लो रामजी रो नाम
गायका :- भागीरथ सुथार

Leave a Reply