पश्यन्तु, अवध Lyrics इत्यस्मिन् एकः उल्लासः अस्ति

्यतु अवधे बूमः अस्ति
दृश्यं मनोहरम् आसीत् ।
पश्यतु अवधे बूमः अस्ति।
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

यदि त्वं पक्षिणः इच्छसि तर्हि सः दूरं उड्डीयिष्यति।
अहम् अद्य अवधे नृत्यं करोमि।
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

पश्यतु अवधे बूमः अस्ति।
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

स्वर्गापेक्षया दृश्यं सुन्दरं भविष्यति।
स्वर्गापेक्षया दृश्यं सुन्दरं भविष्यति।
किं त्वं सर्वं जगत् भ्रमन्तं पश्यसि
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

पश्यतु अवधे बूमः अस्ति।
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

दीपावी इव गृहे सुखं भवति।
दीपावली इव गृहे सुखं भवति।
सभी भक्तों को राहत मिल जाएगी।
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

पश्यतु अवधे बूमः अस्ति।
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

जय श्री राम कर्णप्रियम्।
जय श्री राम कर्णप्रियम्।
प्रतिध्वनिः समग्रे जगति
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

पश्यतु अवधे बूमः अस्ति।
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

सर्वेभ्यः बेलाया: शुभकामना:।
सर्वेभ्यः बेलाया: शुभकामना:।
सोनी रहमत प्रचुरता जा चुका है
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

पश्यतु अवधे बूमः अस्ति।
दृश्यम् अतीव मनोहरम् अस्ति।

Leave a Reply