भेरूजी रमता आवे जी म्हारे सोनाला रा नाथ लिरिक्स

देवी रो अगवान म्हारी,देवी रो अगवान म्हारी,माताजी रो लाल,ए खेतलाजी रमता आवे जी,म्हारे सोनाला रा नाथ,भेरूजी रमता आवे जी,म्हारे सोनाला रा नाथ।। गाँव सारंगवा आप बिराजो,गाँव सारंगवा आप बिराजो,भगता रा…

Continue Readingभेरूजी रमता आवे जी म्हारे सोनाला रा नाथ लिरिक्स