मटकी को तो माखन खा गयो रे भजन लिरिक्स

मटकी को तो माखन खा गयो रे, मारा ताला ने तोड़ायो,मारा छीका ने तोडायो,मारा ताला ने तोडायो,मारा चीका ने तोडायो,मटकी को तो माखन खा गयों रे,मटकी को तो माखन खा…

Continue Readingमटकी को तो माखन खा गयो रे भजन लिरिक्स