गाँव वालेरा माय गुरूजी बिराजे रे भजन लिरिक्स

गाँव वालेरा माय गुरूजी बिराजे रे,
सुजा भारती जी भगता ने दर्शन देवे रे,
सुजा भारती जी भगता ने दर्शन देवे रे।।

देवासी कुल में गुरूजी जामो पायो रे,
देवासी कुल मे गुरूजी जामो पायो रे,
अरे केरारामजी आपरा पिता केवाया रे,
माँ पार्वती थाने लाड लडाया रे,
ए गाँव गुडल मे ज्योता जागी रे,
कोई गाँव गुडल मे जगमग ज्योता जागी रे,
सुजा भारतीजी भगता ने दर्शन देवे रे।।

बालपना मे भगती री धून या लागी रे,
बालपना मे भगती री धून या लागी रे,
शिव शंकर री माला मनडे लागी रे,
शिव शंकर री माला मनडे लागी रे,
कोई प्रभु भारतीजी गुरू आपरा कहिजे रे,
प्रभु भारतीजी गुरू आपरा कहिजे रे,
१५ वर्ष री उमर भगती किनी रे,
कोई १५ वर्ष री उम्र भगती किनी रे।।

अरे हर सोमवार मेलो वालेर भरीजे रे,
हर सोमवार मेलो वालेर भरीजे रे,
अरे दुनिया दर्शन सारू दर पे आवे रे,
दुनिया दर्शन सारू दर पे आवे रे,
भगता रा बेडा पार बापजी लगावे रे,
भगता रा बेडा पार बापजी लगावे रे,
सुजा भारतीजी द्वार दिवला जाग्या रे,
हालो रे भक्तों हालो दर्शन करलो रे।।

पारस भारतीजी पूजा आपरी करता रे,
पारस भारतीजी पूजा आपरी करता रे,
शाम सवेरे झालर शंख बजाता रे,
शाम सवेरे झालर शंख बजाता रे,
आपरी समाधि जाय शिश निवाता रे,
आपरी समाधि जाय शिश निवाता रे,
श्याम पालीवाल” कर जोड्या ओ गावे रे,
श्याम पालीवाल कर जोड्या ओ गावे रे,
गाँव वालेरा माय गुरूजी विराजे रे,
सुजा भारतीजी भगता ने दर्शन देवे रे।।

गाँव वालेरा माय गुरूजी बिराजे रे,
सुजा भारती जी भगता ने दर्शन देवे रे,
सुजा भारती जी भगता ने दर्शन देवे रे।।

राजस्थानी भजन गाँव वालेरा माय गुरूजी बिराजे रे भजन लिरिक्स

Leave a Reply