गौ माता रे कारणे कथा भले शूरो री

गौ माता रे कारणे,
अरे भई मातृभूमि रे कारणे,
ए शूरा लडे रण माय,
कथा भले शूरो री,
अरे गौ माता रे कारणे,
अरे भई मातृभूमि रे कारणे,
ए शूरा लडे रण माय,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे उज्जैनी रा वीर,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे किरवा रा वीर,
कथा भले शूरो री।।

ए अरे हुमर घोडी सोवे आपने,
अरे हुमर घोडी सोवे आपने,
ए थोरे केसरियो है पाग,
कथा भले शूरो री,
ए थोरे केसरियो है पाग,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे उज्जैनी रा वीर,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे किरवा रा वीर,
कथा भले शूरो री।।

ए भमर भालो हाथ में,
ए भमर भालो हाथ में,
कडीये सिरोही तलवार,
कथा भले शूरो री,
कडीये सिरोही तलवार,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे किरवा रा वीर,
कथा भले शूरो री।।

ए भला भला भोपती वीर जूझता,
ए भला भला भोपती वीर जूझता,
ज्यारे लागी कालजे जाय,
कथा भले शूरो री,
ओ ज्यारे लागी कालजे जाय,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे किरवा रा वीर,
कथा भले शूरो री।।

ए अरे तलवारा चाले वटे सिरोही री,
ए तलवारा चाले वटे सिरोही री,
अरे भालो चाले बीजन हार रो,
अरे भालो चाले बीजन हार रो,
ए शूरो देवे मूछों पर ताव,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे उज्जैनी रा वीर,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे किरवा रा वीर,
कथा भले शूरो री।।

ए परिहारी नाडी पर देवरो,
ए परिहारी नाडी पर देवरो,
महीमा गावु थोरे चरनो रे माय,
कथा भले शूरो री,
अरे महीमा गावु थोरे चरनो रे माय,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे उज्जैनी रा वीर,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे किरवा रा वीर,
कथा भले शूरो री।।

गौ माता रे कारणे,
अरे भई मातृभूमि रे कारणे,
ए शूरा लडे रण माय,
कथा भले शूरो री,
अरे गौ माता रे कारणे,
अरे भई मातृभूमि रे कारणे,
ए शूरा लडे रण माय,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे उज्जैनी रा वीर,
कथा भले शूरो री,
ए पूजीजे किरवा रा वीर,
कथा भले शूरो री।।

राजस्थानी भजन गौ माता रे कारणे कथा भले शूरो री

Leave a Reply