मोरा सासुजी समदरियो हिलोला खाये राजस्थानी गीत लिरिक्स

मोरा सासुजी आयो आयो जेठ ने आसाड,
मोरा सासुजी मारे रे सरीखी माटी नोखे,
मोरा सासुजी थे को वो तो मेही माटी नोखो,
मोरा सासुजी समदरियो हिलोला खाये,
मोरा सासुजी भादवो हिलोला खाये।।

मारा ववारु इनो रा पिवरिया नेडा नेडा,
मारा ववारु थोरा पिपरिया घणा दूर,
मारा ववारु समन्दियो हिलोला खाये,
मारा ववारु भादवो जखोला खाये।।

मारा सासु जी कागदिया लिख भेजो 2 ने 4,
मारा सासु जी जटखे बुलावो मारो वीर,
मारा सासुजी समन्दिरों यो हिलाला खाये,
मारा सासुजी भादवो जखोला खाये।।

मारा ववारु आयो-२ सावन ने भादवो,
मारा ववारु कोनी आयो जोमन जायो वीर,
मारा ववारु भादवो हिलाला खाये,
मारा ववारु समन्दियो जखोला खाये।।

मोरा सासुजी देरोनी जेठानी मैना बोले,
मोरा सासुजी कोनी आयो जोमन जायो वीर,
मोरा सासुजी जीवड़ो जखोला खाये,
मोरा सासुजी मनड़ो हिलोला खाये।।

मोरा ववारु लिदो तोम्बा रो बेड़ो हाथ,
मोरा ववारु गया सावरिया वाली पाल,
मारा ववारु कोनी मलियो धर्म रो वीर,
मारा ववारु भादवो हिलोला खाये,
मारा ववारु समन्द्रियों जखोला खाये।।

मोरा बाईसा वेगा रे बुलाया मोड़ो वेगियो,
मोरा बाईसा चुंनडियो लायो ने बारे आवो,
मोरा बाईसा समन्द्रियों हिलोला खाये,
मोरा बाईसा भादवो जखोला खाये।।

मोरा सासुजी आयो आयो जेठ ने आसाड,
मोरा सासुजी मारे रे सरीखी माटी नोखे,
मोरा सासुजी थे को वो तो मेही माटी नोखो,
मोरा सासुजी समदरियो हिलोला खाये,
मोरा सासुजी भादवो हिलोला खाये।।

राजस्थानी भजन मोरा सासुजी समदरियो हिलोला खाये राजस्थानी गीत लिरिक्स

Leave a Reply