Hey Sai Ram

Om Anant Koti Brahmand Nayak Raja Dhi Raj Yogi Raj, Sachidanand Satguru Sri Sai Nath Maharaj Ki Jai !

Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam

Charon dhaam mein ek hi naam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram,
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam

Teri bhakti pe hai abhimaan
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam

Teeno lok mein hai teri shaan
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam

Tere charno mein sab hai samaan
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam

Sab ke banaye tu bigde kaam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam

Jag ko diya tune sahi paigaam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam

Ram aur Shyam tere hi naam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam
Hey Sai Ram, Hey Sai Ram
Hare Hare Krishna Radhe Radhe Shyam

Leave a Reply