Jyot Jalao Milkar Gaao Sai Ki Mahima

Jyot jalao milkar gaao Sai ki mahima

Om Sai Om Sai alakhniranjan

Mangal kaarak bhay dukh bhanjan

Om Sai Om Sai maha sukh daayak

Bal buddhi aur vidhya pradayak

Shraddha jagao milkar gaao

Sai ki mahima Sai ki mahima

Jyot jalao milkar gaao Sai ki mahima

Saainath maharaj ki Jay !!

Leave a Reply