Prem se jap lo paavan naam paalo mukti dhaam

Prem se jap lo paavan naam paalo mukti dhaam – 2
bhajo sairam hey sairam jay sairam shree sairam – 2

dukh haran kar man nirmal kar bante bigde kaam – 2
bante bigde kaam
bhajo sairam hey sairam jay sairam shree sairam – 2

jo bhi dhyate hriday lagate paate sab sanmaan – 2
paate sab sanmaan
bhajo sairam hey sairam jay sairam shree sairam – 2

sachchi shraddha se jo bhajte jaate amrit dhaam – 2
jaate amrit dhaam
bhajo sairam hey sairam jay sairam shree sairam – 2

poorna bramha hai divya mantra ye deta sab vardaan – 2
deta sab vardaan
bhajo sairam hey sairam jay sairam shree sairam – 2

Prem se jap lo paavan naam paalo mukti dhaam – 2
bhajo sairam hey sairam jay sairam shree sairam – 2

Jay jay sairam jay sairam jay sairam – 4

Leave a Reply