Sab ko sukhon ka dhaam milega

Sab ko sukhon ka dhaam milega
Sai kaho araam milega
subha milega shaam milega
Sai kehta jaa Sairam Sairam
bolo Sai Sai shyaam

jeevan ko Sai mein rama lo
Sai naam ko man mein basa lo
krodh lobh maya ko bhula ke
Sai naam ke dhan ko kama lo
janma ka sacha kaam milega
sab ko sukhon ka dhaam milega
Sai kaho araam milega
subha milega shaam milega
Sai kehta jaa Sairam Sairam
bolo Sai Sai shyaam

sukh mein jo Sai ko pukaare
usko Sai dukh se nivaare
Sairam ke naam ko bhaj le
Sai tujhe bhav paar utaare
punya dharam ka kaam milega
Sai kaho araam milega
subha milega shaam milega
Sai kehta jaa Sairam Sairam
bolo Sai Sai shyaam

Sairam bolo Sairam bolo Sairam

Leave a Reply