Sai humko bhi taro

Tara hai sara zamana, Sai humko bhi taro,
Humne suna hai tumne Draupadi ko tara, sadi ka karke bahana
Humne suna hai tumne Sudama ko tara, chawal ka karke bahana
Humne suna hai tumne Shabri ko tara, baer ka karke bahana
Humne suna hai tumne bhakton ko tara, keertan ka karke bahana
Humko bhi taro Sai, humko bhi taro
Tara hai sara jahaan, sai humko bhi taro

Leave a Reply