Shirdi Mera Pandharpur

Shirdi mera pandharpur, … shirdi pujya samaan …. (2)

Yaheen viraaje vitthal mere..
Yaheen viraaje vitthal mere..
saanware ghanshyam..
saanware ghanshyam..
ghanshyaam,
shirdi mera pandharpur … (2)

shudh bhakti chandrabhagha… (3)
chandrabhagha, chandrabhagha, chandrabhagha…
Oo…Oo….shudh bhakti chandrabhagha,
bhaav pundaleeka pyara …(2)
shirdi mera pandharpur … (2)

Oooo kahey “Ganu” sab milkar avo ..
kahey “Ganu” sab milkar avo ..
gaao Sai Vitthal nyara… (2)

Sai Vitthal, Vitthal Sai……..
Sai Vitthal, Vitthal Sai……..
Sai Vitthal, Vitthal Sai……..
RAJADHI RAJA YOGI RAJA PARA BRAHMA SHRI SATHCHIDHANADHA SADGURU SAINAATH MAHARAJ
Sai Vitthal, Vitthal Sai……..
Sai Vitthal, Vitthal Sai……..
Sai Vitthal, Vitthal Sai……..
Sai Vitthal, Vitthal Sai…….

Leave a Reply