Teri Rehmat Ka Jhoomar Saja Hai

Teri Rehmat Ka Jhoomar Saja Hai (2)

Qamli Waaaalay Ki Mehfil Saji Hai (2)

Meri Jholi Bhi Sirkar Bhar De (2)

Aap Ne Sub Ki Jholi Bhari Hai (2)

Mujh Ko Mehsoos Yeh Ho Raha Hai (3)

Teri Mehfil Mein Karuna Bhari Hai (2)

Unki Rehmat Ka Jhoomar Saja Hai (2)

Rehmat Ka Jhoomar Saja Hai..

Rehmat Ka Jhoomar Saja Hai..

Karam Bun Ker

Sakha Bun Ker

Wafa Bun Ker

Ata Bun Ke

Rehmat Ka Jhoomar Saja Hai..

Rehmat Ka Jhoomar Saja Hai..

Karam Bun Ker

Sakha Bun Ker

Wafa Bun Ker

Ata Bun Ke

Rehmat Ka Jhoomar Saja Hai..

Rehmat Ka Jhoomar Saja Hai..

Qamli Walay Ki Mehfil Saji Hai …(3)

Nikunj Mein Biraje …. Ghanshyaam Radhe Radhe …. (3)

Shyam Radhe Radhe ….. Ghanshyaam Radhe Radhe …. (3)

Nikunj Mein Biraje …. Ghanshyaam Radhe Radhe …. (3)

Shyam Radhe Radhe ….. Ghanshyaam Radhe Radhe …. (3)

Shyam Radhe Radhe ….. Ghanshyaam Radhe Radhe …. (6)

Nikunj Mein Biraje …. Ghanshyaam Radhe Radhe …. (3)

Shyam Radhe Radhe ….. Ghanshyaam Radhe Radhe …. (6)

Nikunj Mein Biraje …. Ghanshyaam Radhe Radhe …. (3)

Leave a Reply