રામ કા લેતે નામ ચલો ભજન ગીત

ચાલો રામનું નામ લઈએ.
ચિત્રકૂટ ધામમાં આવો.

સિયા રામ રામ ઘાટ પર હતા.
અને લખન સાથે સ્નાન કર્યું હતું.
દરેકને જાણવું છે, એવું માનવામાં આવે છે.
તેઓ લાગણીથી ભીના થઈ જશે.

જેઓ રામનું ધ્યાન કરશે.
ચાલો રામનું નામ લઈએ.
ચિત્રકૂટ ધામમાં આવો.
તુલસીદાસજીની કુટીર અહીં છે.

તુલસી જહાં રામનું નામ ગાતી હતી.
જેઓ શ્રી રામનું ધ્યાન કરે છે.
તેને તમામ સુખ મળશે.
જે રામ રામૈયા ગાશે.

ચાલો રામનું નામ લઈએ.
ચિત્રકૂટ ધામમાં આવો.

સમગ્ર વિશ્વમાં એક અનન્ય પવિત્ર ધામ.
દરેક કણ જ્યાં શ્રીરામ રહે છે.
પર્વતો કહો કે નદીઓ કહો.
રામ નામની છાયામાં.

તે પોતાનું જીવન પસાર કરશે.
ચાલો રામનું નામ લઈએ.
ચિત્રકૂટ ધામમાં આવો.

Leave a Reply