जिस दिन आया तेरे द्वार प मेरे होगे पो बारा

जिस दिन आया तेरे द्वार प,
मेरे होगे पो बारा,
हो मेरे गुरु मुरारी,
इसा के करया,
जिस दिन आया तेरें द्वार प,
मेरे होगे पो बारा

भुूं ना तेरा नाम हो,
पुजे जां तेरा धाम हो,
मैं सेवक बणगया थारा हो,
हो मेरे गुरु मुरारी,
इसा के करया,
जिस दिन आया तेरें द्वार प,
मेरे होगे पो बारा।।

फेरी तन्नै मेहर हो,
छटगया कती अंधेर हो,
रूप तेरा स प्यारा हो,
हो मेरे गुरु मुरारी,
इसा के करया,
जिस दिन आया तेरें द्वार प,
मेरे होगे पो बारा।।

कर दिये सारे ठाठ हो,
होगे घणे चहचाट हो,
मैं तेरी शरण में आया हो,
हो मेरे गुरु मुरारी,
इसा के करया,
जिस दिन आया तेरें द्वार प,
मेरे होगे पो बारा।।

जिस दिन आया तेरे द्वार प,
मेरे होगे पो बारा,
हो मेरे गुरु मुरारी,
इसा के करया,
जिस दिन आया तेरें द्वार प,
मेरे होगे पो बारा।।

Leave a Reply