म्हारे रूनीचे रा श्याम ऊबा रेजो रामदेवजी भजन

म्हारे रूनीचे रा श्याम ऊबा रेजो,

दोहा – रामा कहु के रामदेव,
हिरा कहु के लाल,
ज्याने मिलीया रामदेव,
किना पल मे निहाल।

अरे दौड़ू तो पोचु कोनी रे,
छेटी पडगी नाथ ऊबा रेजो,
ए मारे रूनीचे रा श्याम ऊबा रेजो,
ए मारे भगतो रा आधार ऊबा रेजो,
ए सुगना बाई रा बीर ऊबा रेजो,
ए मैणादे रा लाल हवले हालो रे ओ जी।।

थारे भजन रे कारणे सावरिया लाल,
छोड्यो जग संसार ऊबा रेजो,
थारे भजन रे कारणे सावरिया लाल,
छोड्यो जग संसार ऊबा रेजो,
ए मारे सुगना बाई रा बीर ऊबा रेजो,
ए मारे भगतो रा आधार ऊबा रेजो,
ए रानी नेतल रा भरतार ऊबा रेजो,
ओ मैणादे रा लाल हवले हालो रे ए हा।।

अरे थारोडे भजन रेे कारणे सावरिया लाल,
छोड्या मायर बाप ऊबा रेजो,
छोड्या मायर बाप ऊबा रेजो,
ए मारे भगतो रा आधार ऊबा रेजो,
अरे मारा बिटुजे रा श्याम ऊबा रेजो,
अरे सुगना बाई रा बीर हवले हालो रे ए हा।।

अरे थारोडे भजन रे कारणे सावरिया लाल,
छोड्यो सहेलियों रो साथ ऊबा रेजो,
छोड्यो सहेलियों रो साथ ऊबा रेजो,
अरे मारे रूनीचे रा श्याम ऊबा रेजो,
अरे सुगना बाई रा बीर ऊबा रेजो,
अरे मैणादे रा लाल हवले हालो रे ए हा।।

अरे आपरे भजन रे कारणे सावरिया लाल,
छोड्या अन्न ने पान ऊबा रेजो,
छोड्या अन्न ने पान ऊबा रेजो,
अरे लीला घोडा रा असवार ऊबा रेजो,
थे हो निकलंक नेजा धार ऊबा रेजो,
रानी नेतल रा भरतार ऊबा रेजो,
अरे रूनीचे रा श्याम हवले हालो रे ए हा।।

अरे आपरे भजन रे कारणे सावरिया लाल,
मे तो फेरीया धवला वेश ऊबा रेजो,
मे तो फेरीया धवला वेश ऊबा रेजो,
ओ तो भोपन आवे लार ऊबा रेजो,
मेनाघर आवे लार ऊबा रेजो,
थे हो निकलंक नेजा धार ऊबा रेजो,
लीले घोडे रा असवार ऊबा रेजो,
मैणादे रा लाल हवले हालो रे ए हा।।

अरे डाली बाई री विनती,
अरे डाली बाई री विनती,
थे सुनोनी रूनीचे रा राज ऊबा रेजो,
थे सुनोनी रूनीचे रा राज ऊबा रेजो,
म्हारे रूनीचे रा श्याम ऊबा रेजो,
थे हो भगतो रा आधार ऊबा रेजो,
मैणादे रा लाल हवले हालो रे ए हा।।

Leave a Reply