अंजनी रा लाल थाने आणो पड़सी भजन लिरिक्स

भक्ता रो कॉल निभानो पड़सी,
अंजनी रा लाल थाने आणो पड़सी,
अंजनी रा लाल थाने आणो पड़सी।।

कदस्यु बुलाऊँ बाबा,
कईया क्यों नी आओ रे,
बिगड़ी थे म्हरी बाबा,
आज बनाओ रे,
थे ना सुनो तो म्हारी,
कुंण सुणसी,
अंजनी रा लाल थाने आनो पड़सी,
अंजनी रा लाल थाने आणो पड़सी।।

बेगा सा थे आओ बाबा,
कर लो सुनाई रे,
धीर छूट्यो जावे बाबा,
होवे ना समाई रे,
दुखियारो काम,
बनाया सरसी रे,
अंजनी रा लाल थाने आनो पड़सी,
अंजनी रा लाल थाने आणो पड़सी।।

भगत दयालु बाबा,
निजरा उठाओ रे,
हाथ दया का बाबा,
सिर पे फिराओ रे,
थे ना सुनो तो म्हारी,
कुंण सुणसी,
अंजनी रा लाल थाने आनो पड़सी,
अंजनी रा लाल थाने आणो पड़सी।।

भक्ता रो कॉल निभानो पड़सी,
अंजनी रा लाल थाने आणो पड़सी,
अंजनी रा लाल थाने आणो पड़सी।।

Leave a Reply