अम्बापुर अवतारी माता बिलाड़े बिराजे ओ

अम्बापुर अवतारी माता,
बिलाड़े बिराजे ओ,
अरे साचे मनसु ध्यावे,
जिनरा कारज सारे ओ,
हालो बिलाड़े,
हा रे हालो डायलाणा,
आईमाता सबरा,
कष्ट निवारे ओ,
हालो बिलाड़े।।

नारलाई मे आईमाता,
पेलो दिवलो जलायो रे,
अरे नारलाई मे आईमाता,
पेलो दिवलो जलायो रे,
अरे दिवला री ज्योति,
सुमित सु केसर पावो रे,
आशीष आई री,
हा रे आशीष आई री,
आ जगदम्बा नवदुर्गा,
माई री आशीष आई री।।

डायलाणा मे आईमाता,
बडलो हलालो बनायो रे,
अरे डायलाणा मे आईमाता,
बडलो हलालो बनायो रे,
जीजीवड बनाय देवी,
छीया किनी रे,
करसा साम्भलो,
हारे करसा साम्भलो,
माताजी थारे वेल आया रे,
करसा साम्भलो।।

बिलाड़ा मे आईमाता साथे,
नान्दीयो लायी ओ,
अरे बिलाड़ा मे आईमाता साथे,
नान्दीयो लायी ओ,
अरे राठौडा री पोल में देवी,
हेलो मारे ओ,
सुनजो जाणोजी,
हा रे सुनजो जाणोजी,
थारे पावना माताजी आया रे,
ओ सुनजो जाणोजी।।

आईमाता रो मेलो देखन,
डायलाणा मे आईजो रे,
अरे आईमाता रो मेलो देखन,
डायलाणा मे आईजो रे,
अरे बीज रा मेला में थे,
नारलाई आईजो रे,
दर्शन करवा ने,
हा रे दर्शन करवा ने,
आईजी थोरी मनसा पूरे ओ,
दर्शन करवा ने।।

पूना बैगलोर मद्रास मैसूर में,
मुम्बई सूरत अहमदाबाद,
उज्जैन हैदराबाद में,
आईजी री बडेर मिलसी,
दर्शन करल्यो सा,
जीवन सफल करो,
हा रे जीवन सफल करो,
माँ आईजी रे धाम,
जीवन सफल करो,
हा रे हालो डायलाणा,
आईमाता सबरा कष्ट निवारे,
ओ हालो बिलाड़े,
हा रे हालो बिलाड़े।।

अम्बापुर अवतारी माता,
बिलाड़े बिराजे ओ,
अरे साचे मनसु ध्यावे,
जिनरा कारज सारे ओ,
हालो बिलाड़े,
हा रे हालो डायलाणा,
आईमाता सबरा,
कष्ट निवारे ओ,
हालो बिलाड़े।।

Leave a Reply