अरे कवेला मेहला में किकर आविया ओ राजा

अरे कवेला मेहला में,
किकर आविया ओ राजा,
ए कहे शहर वालो लोग हे हा।।

अरे किन रे साधू वचन,
मांगीया ओ राजा,
दिनी वचनो रे वाली,
मार हे हा,
अरे बिलको लागे मा थारो,
मोलीयो ओ राजा,
बिलको लागे मुखडा,
रो नूर ए हा।।

एक ब्राह्मण ऐडो आवियो ओ रानी,
मांगे मेनागर घर री नार ए हा,
नीर ने सायर मांगे डीकरा ओ रानी,
मांगे मेनागर घर री नार ए हा।।

हस्ती देदु उन ने झुलरा ओ रानी,
देदु घुडला ने वाली मार ए हा,
अरे बाप रे बेलीयोडी जावे डीकरी ओ राजा,
नर रे बेलीयोडी जावे नार ए हा।।

धन रे जोबन माया पोवनी ओ राजा,
जातो नी लागे वटे वार ए हा,
अरे सायर नीर देदो डीकरा ओ राजा,
देदो मेनागर घर री नार ए हा।।

अरे जडजाय फुलड़ा ने रे जई वासना रे,
जुग मे रेला सतीयो रो अमर नाम ए हा।।

अरे कवेला मेहला में,
किकर आविया ओ राजा,
ए कहे शहर वालो लोग हे हा।।

Leave a Reply