अरे पेला जेडा प्रेम हमेशा कोनी रेवे ओ भजन लिरिक्स

अरे पेा जेडा प्रेम हमेकोनी रेवे ओ,
नेम धरम थारा छाना कोनी रेवे ओ,
अरे बरसीयोडा री बात बटाऊ बीरू केवे ओ,
अरे पेला जेड़ा प्रेम हमेशा कोनी रेवे ओ

अरे काचे धागे तानो तनियो,
तनीयो पेला टूटे ओ,
अरे ओचा जल री नाडीया,
आ बरसीया पेली फूटे ओ
अरे पेला जेड़ा प्रेम हमेशा कोनी रेवे ओ।।

अरे नीम जेडा खारा कडवा,
मीठा किन विद होवे ओ,
अरे दुदा धोवा कोयला,
उजला किन विद रेवे ओ,
अरे पेला जेड़ा प्रेम हमेशा कोनी रेवे ओ।।

अरे संत रे घर शंकनी,
थूल रे घर नार ओ,
अरे माया दिनी मगता ने,
भूल गयो किरतार रे,
अरे पेला जेड़ा प्रेम हमेशा कोनी रेवे ओ।।

अरे बोले रानी रूपा दे जी,
उगमजी री चेली ओ,
अरे करमा रे प्रताप सु,
अमरापुर मे खेली ओ,
अरे पेला जेड़ा प्रेम हमेशा कोनी रेवे ओ।।

अरे पेला जेडा प्रेम हमेशा कोनी रेवे ओ,
नेम धरम थारा छाना कोनी रेवे ओ,
अरे बरसीयोडा री बात बटाऊ बीरू केवे ओ,
अरे पेला जेड़ा प्रेम हमेशा कोनी रेवे ओ।।

Leave a Reply