अरे मारा सासुजी खेतलाजी रा परचा घणा भारी

राजस्थानी भजन अरे मारा सासुजी खेतलाजी रा परचा घणा भारी
Singer – Sant Kanhaiya Lal

अरे मारा सासुजी,
खेतलाजी रा परचा घणा भारी,
मारा सासुजी भेरूजी रा,
परचा घणा भारी,
मारा सासुजी,
जाणो जाणो भेरूजी रे,
धाम मारा सासुजी,
जाणो जाणो सोनाला रे धाम।।

ए अरे बम्बई गियोडा मारे,
बिंद घर आया,
ओ रमती रे जातो मारे,
देवनी ओ सासुजी,
आपा चालो सोनाले,
अरे मारे बंधी जातो देवा,
ए जानो रे सासुजी,
आपा चालो सोनाले,
अरे खेतलाजी रा,
परचा घणा भारी,
ओ सासुजी,
आपा चालो सोनाले।।

ए अरे देरानी जेठानी साथे,
ननन्द बाई ने लेलो,
ओ बालकीया री जातो,
देवा ओ टाबरीया री जातो,
देवा जानो ओ सासुजी,
आपा चालो सोनाले,
अरे खेतलाजी रा,
परचा घणा भारी,
सासुजी मारा,
चालो सोनाले।।

ए भगतो रा रखवाला भेरूजी,
सोनाले बिराजे,
अरे कलयुग रखवालो,
खेतलाजी कोसेलाव बिराजे,
ओ जटे चेलोजी भोपोजी,
आपो देवरे आपा चालो,
पूजनने अरे चेलोजी भोपोजी,
आपो देवरे चालो पूजनने,
ए भेरूजी रा परचा घणा भारी,
ओ सासुजी मारा चालो पूजनने।।

ओ मन मीत कैसेट माय,
महिमा गावु,
ए कोसेलाव नगरी में,
महिमा गावु,
अरे घणा रे उसकेती,
भेरूजी भजन बनाउ,
अरे दास कन्हैयो जश,
गावे खेतलाजी आया चरना मे,
अरे शंकर कन्हैयो जश गावे,
भेरूजी आया चरना मे।।

अरे मारा सासुजी,
खेतलाजी रा परचा,
घणा भारी,
मारा सासुजी भेरूजी रा,
परचा घणा भारी,
मारा सासुजी,
जाणो जाणो भेरूजी रे,
धाम मारा सासुजी,
जाणो जाणो सोनाला रे धाम।।

This Post Has 3 Comments

Leave a Reply