अरे रे रे घूमे रे रुणीचे थारो घोड़लो भजन लिरिक्स

अरे रे रे घूमे रे रुणीचे थारो घोड़लो,

झीणा झीणा घूघरा,
रुणीचे बाजे जोर का,
लीले री सवारी आवे,
लागे घणा फूटरा,
अरे रे रे घूमे रे,
रुणीचे थारो घोड़लो,
अरे रे रे घूमे रे,
रुणीचे थारो घोड़लो।।

आकाशा उड़ावे बाबा,
कपडे रो घोड़लो,
दर्जी पूकारे अर्जी,
बाबा पाछो मोड़लो,
अरे रे रे घूमे रे,
आकाशा थारो घोड़लो,
अरे रे रे घूमे रे,
रुणीचे थारो घोड़लो।।

पाला पाला जावस्या,
बाबे रा गुण गावस्या,
रुणीचा रा मेला माई,
धोक लगावस्या,
अरे रे रे घूमे रे,
रुणीचे थारो घोड़लो,
अरे रे रे घूमे रे,
रुणीचे थारो घोड़लो।।

धोली धोली धज्जा हाथ,
जोधाणे में जावस्या,
भाकर मसुरिये में,
धोक लगावस्या,
अरे रे रे घूमे रे,
जोधाणे थारो घोड़लो,
अरे रे रे घूमे रे,
रुणीचे थारो घोड़लो।।

भगत घणेरा आवे,
शीश नवावता,
पाला पाला आवे बाबा,
गुण थारा गावत,
अरे रे रे घूमे रे,
भगता रे हेले घोड़लो,
अरे रे रे घूमे रे,
भगता रे हेले घोड़लो।।

नेनो रे देवासी थारा,
भजन बणावता,
लाल सिंह राव गुण,
नरेन्द्र गावता,
अरे रे रे गावे रे,
अनिल थारो घोड़लो,
अरे रे रे गावे रे,
अनिल थारो घोड़लो।
अरे रे रे गावे रे,
आ सोनू थारो घोड़लो,
अरे रे रे गावे रे,
पूखराज थारो घोड़लो।।

झीणा झीणा घूघरा,
रुणीचे बाजे जोर का,
लीले री सवारी आवे,
लागे घणा फूटरा,
अरे रे रे घूमे रे,
रुणीचे थारो घोड़लो,
अरे रे रे घूमे रे,
रुणीचे थारो घोड़लो।।

अरे रे रे घूमे रे रुणीचे थारो घोड़लो,

Leave a Reply