आई माताजी रे आंगन आम्बो मोवीयो भजन लिरिक्स

आई माताजी रे आंगन,
आम्बो मोवीयो,
आई माताजी रे आँगन,
आम्बो मोवीयो,
माजी आम्बा ऊपर,
बैठो सोवन मोर,
सेवकीया ने आवता देखीया

माजी आया आया,
तपस्वी दिवान,
कोई तपस्वी दिवान,
रोहित दासजी ने आवता देखीया,
माजी आया आया,
तपस्वी दिवान,
कोई तपस्वी दिवान,
रोहित दासजी ने आवता देखीया,
आई माताजी रे आँगन,
आम्बो मोवीयो।।

माजी झीणी झीणी,
उडे रे गुाल,
कोई उडे रे गुलाल,
पगलो रा झांजर बाजीया,
माजी झीणी झीणी,
उडे रे गुलाल,
कोई उडे रे गुलाल,
पगलो रा झांजर बाजीया,
आई माताजी रे आँगन,
आम्बो मोवीयो।।

माजी बाजे बाजे ढोल,
नगाडा जोर,
कोई ढोल नगाडा जोर,
हनाया गूंजे फूटरी,
माजी बाजे बाजे ढोल,
नगाडा जोर,
कोई ढोल नगाडा जोर,
शहनाया गूंजे फूटरी,
आई माताजी रे आँगन,
आम्बो मोवीयो।।

माजी दिवानो रे सोवन,
मुरकी लोल,
कोई सोवन मुरकी लोल,
माथा पे सोवे मोलीयो,
माजी दिवानो रे सोवन,
मुरकी लोल,
कोई सोवन मुरकी लोल,
माथा पे सोवे मोलीयो,
आई माताजी रे आँगन,
आम्बो मोवीयो।।

माजी रानी सा रे,
ओडन चिकनी चीर,
कोई ओडन चिकनी चीर,
दिवानो रे चमके मोजडी,
माजी रानी सा रे,
ओडन चिकनी चीर,
कोई ओडन चिकनी चीर,
दिवानो रे चमके मोजडी,
आई माताजी रे आँगन,
आम्बो मोवीयो।।

माजी आया आया,
दिवानो रा जोध,
कोई दिवानो रा जोध,
माधवसिंह सा ने आवता देखीया,
माजी आया आया,
दिवानो रा जोध,
कोई दिवानो रा जोध,
माधवसिंह सा ने आवता देखीया,
आई माताजी रे आँगन,
आम्बो मोवीयो।।

माजी गावे गावे,
लखन चौधरी द्वार,
कोई भंवर सीरवी द्वार,
भगतो री लजीया राखजो,
माजी गावे गावे,
लखन चौधरी द्वार,
कोई भंवर सीरवी द्वार,
भगतो री लजीया राखजो,
आई माताजी रे आँगन,
आम्बो मोवीयो।।

आई माताजी रे आंगन,
आम्बो मोवीयो,
आई माताजी रे आँगन,
आम्बो मोवीयो,
माजी आम्बा ऊपर,
बैठो सोवन मोर,
सेवकीया ने आवता देखीया।।

Leave a Reply