आज पधारो देवा मारे आंगने शनिदेव अवतारी

राजस्थानी भजन आज पधारो देवा मारे आंगने शनिदेव अवतारी
गायक – गजेंद्र जी राव।

आज पधारो देवा मारे आंगने,
आज पधारो देवा मारे आंगणे,
शनिदेव अवतारी,
थारी जागी ज्योत सवाई,
थारी जागी ज्योत सवाई,
थाने याद करा मन माई,
थाने याद करा मन माई जी ओ जी।।

ए अरे ऊंचे आसन आपने बैठावा,
अरे ऊंचे आसन आपने बैठावा,
मै बांटा घणी बधाई,
मै बांटा घणी बधाई,
थारी जागी ज्योत सवाई,
थारी जागी ज्योत सवाई,
थाने याद करा मन माई,
थाने याद करा मन माई जी ओ जी।।

ए अरे नवग्रहों रा राजा कहिजो,
अरे नवग्रहों रा राजा कहिजो,
तप है बडो बलकारी,
तप है बडो बलकारी,
मारा शनिदेव अवतारी,
थारी जागी ज्योत सवाई,
थाने याद करा मन माई ओ जी।।

ए दूर देशारा आवे जातरू,
ए दूर देशारा आवे जातरू,
अरे मन इच्छा फल पाई,
मन इच्छा फल पाई,
मारा शनिदेव अवतारी,
थाने बांटा घणी बधाई,
मारा शनिदेव अवतारी,
थारी जागी ज्योत सवाई,
थाने याद करा मन माई ओ जी।।

अरे रामनिवास राव गुण गावे,
अरे रामनिवास राव गुण गावे,
मारो बेडो पार लगाई,
मारो बेडो पार लगाई,
मारा शनिदेव अवतारी,
थारी जागी ज्योत सवाई,
थारी जागी ज्योत सवाई,
थाने याद करा मन माई जी ओ जी।।

आज पधारो देवा मारे आंगने,
आज पधारो देवा मारे आंगणे,
शनिदेव अवतारी,
थारी जागी ज्योत सवाई,
थारी जागी ज्योत सवाई,
थाने याद करा मन माई,
थाने याद करा मन माई जी ओ जी।।

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply