आया आया जी गुरूसा मारे पावणा गुरूसा घर आया रे

आया आया जी गुरूसा मारे पावणा,
आया मारे मेहमान,
गुरूसा घर आया रे,
आया मारे मेहमान,
गुरूसा घर आया रे।।

ऊंचा दिरावु ओ गुरूजी रे बेसना,
अरे ऊंचा दिरावु ओ गुरूजी रे बेसनो,
अरे पंखीवाव ढोलाव गुरूजी घर आया रे,
पंखीवाव ढोलाव गुरूजी घर आया रे,
आया आया जी सतगुरु मारे पावणा,
आया मारे मेहमान,
गुरूसा घर आया रे।।

गाय दुरावु ओ गुरू थारे गोरकी,
अरे गाय दुरावु ओ गुरूसा रे गोरकी,
अरे दूध सु धोवावु पाव,
गुरूजी घर आया रे,
अरे दूध सु धोवावु पाव,
गुरूजी घर आया रे,
आया आया जी सतगुरु मारे पावणा,
आया मारे मेहमान,
गुरूसा घर आया रे।।

पथला पोवानु जी गुरूजी रे फापला,
पथला पोवानु जी गुरूजी रे फापला,
अरे कोई हरीया मूंगो री दाल,
गुरूजी घर आया रे,
अरे कोई हरीया मूंगो री दाल,
गुरूजी घर आया रे,
आया आया जी सतगुरु मारे पावणा,
आया मारे मेहमान,
गुरूसा घर आया रे।।

अरे भैंस दुरावु जी गुरूसा भूरसी,
अरे भैंस दुरावु जी गुरूसा रे भूरसी,
अरे दूध री रंदावु खीर,
गुरूजी घर आया जी,
अरे दूध री रंदावु खीर,
गुरूजी घर आया रे,
आया आया जी सतगुरु मारे पावणा,
आया मारे मेहमान,
गुरूसा घर आया रे।।

बाई मीरा री ओ गुरूसा विनती,
बाई मीरा री गुरूसा विनती,
अरे माने गुरू मिलीया रविदास,
गुरूजी घर आया रे,
अरे गुरू मिलीया रविदास,
गुरूजी घर आया रे,
आया आया जी सतगुरु मारे पावणा,
आया मारे मेहमान,
गुरूसा घर आया रे।।

आया आया जी गुरूसा मारे पावणा,
आया मारे मेहमान,
गुरूसा घर आया रे,
आया मारे मेहमान,
गुरूसा घर आया रे।।

Leave a Reply