आशापुरी माता जी का भजन

ापुरी माता जी का भजन,
पेो रे अवतार माजी,
मांडवगढ़ रे माई,
जूना गढ़ केविजे माता,
जोगनी हे माँ

दूजो रे अवतार माजी,
गढ़ छोटुला रे माई,
गाजन माँ केविजे माता,
जोगनी हे माँ।।

तीजो रे अवतार माजी,
आबू पर्वत माई,
अर्बुदा केविजे माता,
जोगनी हे माँ ।।

चोथो रे अवतार माजी,
बाकरा रे माई,
चामुंडा केविजे माँ,
जोगनी हे माँ।।

थोनीओ मनावे माजी,
जलोरेरा लोग,
थोनियो मनावे सिरोहिरा,
देवड़ा हे माँ ।।

थोनियो मनावे माजी,
नवकोटि मारवाड़,
थोनी तो मनावे मिठो,
मालवो हे माँ।।

लाकनजी आया रे,
एतो माजीसा रे द्वार,
सोनारे हिडोले माजी,
हिस्तो हे माँ।।

ललेरे ललरे नी लाकन,
करे नमस्कार,
एक रे संदेशो माजी,
होब्लो हे माँ।।

अन्न रे धने रा माजी,
भरिया रे भंडार,
पेट नी आयो रे माता,
दिकरो हे माँ।।

थू तो रे जाजे रे लाकन,
नाडोले रे माई,
आशा तो पूरावी आशापुरी,
जोगनी हे माँ।।

मैं थोरे मनावु मारी,
आशापुरी हे माँ,
मारी जगदम्बा हे माँ,
सिमरे रे जनोरी बेले,
आवजो हे माँ।।

Leave a Reply