ओ जी ओ माताजी सुन्धा री धणीयाणी भजन लिरिक्स

ओ जी ओ माताजी,
सुन्धा री धणीयाणी,
सुन्धा री धणीयाणी,
भगता रे बुलाया,
वेगा आवो म्हारी माँ,
भगता रे बुलाया,
वेगा आवो म्हारी माँ।।

ओं जी ओं माताजी,
सुन्धा पर्वत बिराजो,
ऊंचे भाकर बिराजो,
सुन्देशा परिवार री,
कुल री मावडी ओ माँ,
सुन्देशा परिवार री,
कुल री मावडी ओ माँ।।

ओं जी ओं माताजी,
नर नारी सब आवे,
नर नारी सब आवे,
थारा तो चरना मे,
सुख पावे म्हारी माँ,
थारा तो चरना मे,
सुख पावे म्हारी माँ।।

ओं जी ओं माताजी,
राती जोगा मे आवो,
राती जोगा मे आवो,
संग माई सोनाला रा,
खेतलाजी लाव,
संग माई सोनाला रा.
खेतलाजी लाव।।

ओं जी ओं माताजी,
पैदल पैदल आवे,
पैदल पैदल आवे,
बालोतरा सु सुन्देशा,
परिवार म्हारी माँ,
बालोतरा सु सुन्देशा,
परिवार म्हारी माँ।।

ओं जी ओं माताजी,
महर करे ने आवो,
सेवक रे घर आवो,
थारे तो भगता री लजीया,
राखो म्हारी माँ,
टाबरिया रे आंगनीया मे,
आवो म्हारी माँ।।

ओं जी ओं माताजी,
शिवजी मगजी आवे,
हनुमान जी मोहन जी आवे,
बाबूलाल जी लिखमीचंद जी,
साथे म्हारी माँ,
सुन्देशा अवतानी परिवार,
ध्यावे म्हारी माँ,
सुन्देशा अवतानी परिवार,
ध्यावे म्हारी माँ।।

ओ जी ओ माताजी,
सुन्धा री धणीयाणी,
सुन्धा री धणीयाणी,
भगता रे बुलाया,
वेगा आवो म्हारी माँ,
भगता रे बुलाया,
वेगा आवो म्हारी माँ।।

Leave a Reply