कृष्ण रो अवतार बापजी ऊंडू मे प्रगट्या बापजी पालनीये रे

कृष्ण रो अवतार बापजी,
मोहन रो अवतार रे,
ऊंडू मे प्रगट्या बापजी पालनीये रे,
ऊंडू मे प्रगट्या बापजी पालनीये रे,
अरे कुंकुम पगल्या मांड बापजी,
कुंकुम पगल्या मांड रे,
अजमल घर आया बापजी,
अवतारी रे,
अजमल घर आया बापजी,
अवतारी रे ए जी ओ जी।।

अजमल मन हर्षाय हेत सु,
मैणादे हुलराय रे,
ओ मोहन गोद्या खेलता,
हालरीये रे,
ओ मोहन गोद्या खेलता,
हालरीये रे ए जी ओ जी,
अरे रामू नाम दिराय जोशी जी,
रामू नाम दिराय रे,
ओ तपधारी अवतार नाम सु,
चमके रे,
ओ तपधारी अवतार नाम सु,
चमके रे ए जी ओ जी।।

अरे घर में मंगला चार,
गाँव में खुशीयां अपरम्पार,
अरे घर में मंगला चार,
गाँव में खुशीयां अपरम्पार रे,
राजा ने बेटो जन्मीयो भाईडा रे,
राजा ने बेटो जन्मीयो भाईडा रे,
अरे नाचे गावे ताल सुरों मे,
नाचे गावे ताल रे,
ढोला रा बाजे ढमकारा भाईडा रे,
ढोला रा बाजे ढमकारा भाईडा रे ए जी।।

अरे एक समय री बात भाईडा,
एक समय री बात रे,
हांडी सु उपने दूध पलाटे आवे रे,
हांडी सु उपने दूध पलाटे आवे रे,
अरे महिमा गावु रे बापजी री,
महिमा गावु रे,
अरे सुणती रहिजो कोड सु,
बेनडिया रे,
सुणती रहिजो चाव सु,
बेनडिया रे ए जी ओ जी।।

अरे हाथा दूध ढबाय बापजी,
हाथा दूध ढबाय रे,
आलम ओलखाया देश में,
भाईडा रे,
आलम ओलखाया देश में,
भाईडा रे ए जी ओ जी,
अरे परचा दीना आप बापजी,
परचा दीना आप रे,
माता री शंका मेट दी अन्नदाता रे,
माता री शंका मेट दी अन्नदाता रे ओ जी।।

अरे घोडलीयो मन भाय बापजी रे,
घोडलीयो मन भाय रे,
अब हट पकडी माँ,
घोडलीयो मंगवा दे रे,
अब हट पकडी माँ,
घोडलीयो मंगवा दे रे ए जी,
अरे दरजी ने बुलाय मैणादे,
दरजी ने बुलाय रे,
कपड़ा रो घोडो बनवायो माताजी रे,
कपडा रो घोडो बनवायो माताजी रे ए जी।।

अरे लोभ धर्म ने खाय भाईडा,
लोभ धर्म ने खाय रे,
दरजी ने लालच उपज्यो भाईडा रे,
दरजी ने लालच उपज्यो भाईडा रे,
अरे दरजी ठगवा जाय बापजी ने,
दरजी ठगवा जाय रे,
कपडे रो घोडो उडा दियो बाबाजी रे,
कपडे रो घोडो उडा दियो बाबाजी रे ओ जी।।

अरे दडिया खेलन जाय साथी संग,
दडिया खेलन जाय रे,
भैरव राक्षस ने मारनो विचारी रे,
भैरव राक्षस ने मारनो विचारी रे,
अरे फेंके दडी उछाल बापजी,
फेंकें दडी उछाल रे,
बडी दूर फेंकदी गेंद ने बाबाजी रे,
बडी दूर फेंक दी गेंद ने बाबाजी रे ए जी।।

अरे गेंद खोजवा जाय रामदेव,
गेंद खोजवा जाय रे,
आराद पडी सिर ऊपरे भाईडा रे,
आराद पडी ऊपरे भाईडा रे ए जी,
अरे बालीनाथ रे धाम बापजी,
बालीनाथ रे धाम रे,
कुटिया मे पोढ्या बापजी अन्नदाता रे,
कुटिया मे पोढ्या बापजी अवतारी रे।।

अरे भैरव आयो रात में रे,
भैरव आयो रात मे,
कोई मिनक सुतो,
कुटिया मे खावुला रे,
कोई मिनक सुतो,
कुटिया मे खावुला रे ए जी,
अरे गयो कुटिया रे पास भैरव,
गयो कुटिया रे पास मे,
गुदड़ी ने खींचे दानवी भाईडा रे,
गुदड़ी ने खींचे दानवी भाईडा रे ए जी।।

अरे दीनी कला बताय पीरजी,
दीनी कला बताय रे,
गुदड़ी ने लाम्बी कर दीनी बाबाजी रे,
गुदड़ी ने लाम्बी कर दीनी बाबाजी रे,
अरे भैरव मन घबराय,
कुदतो दौड्यो वन रे माय,
भैरव मन घबराय कुदतो,
दौड्यो वन रे माय रे,
अरे लारे रामो दौड्या पापीडा रे,
अब लारे रामो दौड्या पापीडा रे ओ जी।।

अरे भाकर चढता मार बापजी,
भाकर चढता मार रे,
किलकारी किनी बापजी भेरूडा रे,
किलकारी किनी बापजी भेरूडा रे,
अरे पाताला रे माय दबाया,
पाताला रे माय रे,
जीवता ने दाब्यो धरती मे भाईडा रे,
जीवता ने दाब्यो धरती मे भाईडा रे ओ जी।।

अरे परचो दीनो आप बापजी,
परचो दीनो आप रे,
दुनिया में पूजे प्रेम सु भाईडा रे,
दुनिया में प्रेम सु भाईडा रे,
अरे प्रकाश माली गाय हेत सु,
प्रकाश माली गाय रे,
चरना मे राखो चाव सु अन्नदाता रे,
चरना मे राखो चाव सु अन्नदाता रे ओ जी।।

कृष्ण रो अवतार बापजी,
मोहन रो अवतार रे,
ऊंडू मे प्रगट्या बापजी पालनीये रे,
ऊंडू मे प्रगट्या बापजी पालनीये रे,
अरे कुंकुम पगल्या मांड बापजी,
कुंकुम पगल्या मांड रे,
अजमल घर आया बापजी,
अवतारी रे,
अजमल घर आया बापजी,
अवतारी रे ए जी ओ जी।।

Leave a Reply