कोयल बोली रे नाडोल गढ रे माय भजन लिरिक्स

राजस्थानी भजन कोयल बोली रे नाडोल गढ रे माय भजन लिरिक्स
स्वर – दीपिका राव।

कोयल बोली रे नाडोल गढ रे माय,
कोई नाडोल गढ रे माय,
आशापुरा दर्शन देवसी,
अरे कोयल बोली रे,
अररर कोयल बोली रे,
नाडोल गढ रे माय,
आशापुरा दर्शन देवसी।।

अरे गोरी मारी सूती क्यु,
अररर गोरी मारी सूती क्यु,
महला मे सुखभर नींद,
महला मे सुखभर नींद,
माताजी दुखडा मेटसी,
अरे कोयल बोली रे,
अररर कोयल बोली रे,
नाडोल गढ रे माय,
आशापुरा दर्शन देवसी।।

अरे सेवा करलो रे,
अररर सेवा करलो रे,
सेवकीया थेतो आज,
सेवकीया थेतो आज,
माताजी दुखडा मेटसी,
अरे कोयल बोली रे,
अररर कोयल बोली रे,
नाडोल गढ रे माय,
आशापुरा दर्शन देवसी।।

आशापुरा आवे रे,
अररर आशापुरा आवे रे,
थे तो भगता रे हितकार,
कोई भगता रे हितकार,
भगता ने दर्शन देवजो,
अरे कोयल बोली रे,
अररर कोयल बोली रे,
नाडोल गढ रे माय,
आशापुरा दर्शन देवसी।।

अरे बागा जावे रे,
अररर बागा जावे रे,
मालीजी एतो आप,
मालीजी एतो आप,
माताजी रे फुलडा लावसी,
अरे कोयल बोली रे,
अररर कोयल बोली रे,
नाडोल गढ रे माय,
आशापुरा दर्शन देवसी।।

अरे दिपिका गावे रे,
अररर दिपिका गावे रे,
माता रे दरबार,
कोई माता रे दरबार,
चरना माय राखजो,
अरे कोयल बोली रे,
अररर कोयल बोली रे,
नाडोल गढ रे माय,
आशापुरा दर्शन देवसी।।

कोयल बोली रे नाडोल गढ रे माय,
कोई नाडोल गढ रे माय,
आशापुरा दर्शन देवसी,
अरे कोयल बोली रे,
अररर कोयल बोली रे,
नाडोल गढ रे माय,
आशापुरा दर्शन देवसी।।

Leave a Reply