खेत सिंह खेतेश्वर बन गया सत री राह बतावे

खेत सिंह खेतेश्वर बन गया,

दोहा – खेतेश्वर री महिमा गावु,
चित मे ध्यान लगाय,
ब्रह्म रो अवतार लियो,
दाता गाँव खेड़ा रे माय।

खेत सिंह खेतेश्वर बन गया,
ओ खेत सिह खेतेश्वर बन गया,
सत री राह बतावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे।।

मारवाड जालोर जिला मे,
खेड़ा गाँव हद सोवे,
कोयल मोर पपैया बोले,
मधुरा गीत सुनावे,
शेर सिंहजी रे आंगनीये मे,
सिनघारी हुलरावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे।।

अरे खेड़ा सु अब चाल्या शेर जी,
गाँव सराणा आवे,
खेत सिंह ओर भोम सिंहजी,
खेत में काम करावे,
बालपना मे हरि धुन लागी,
हरि भजनो मे जावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे।।

अरे बेल छोड़ खेतो मे दाता,
हरि भजनो मे जावे,
साईबाबा री वेरी माते,
झूम झूम ने गावे,
अरे गाँव गोलीये करी सगाई,
बहन दीनी बनाय जी,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे।।

गुरू गणेशा नंदजी मिलीया,
भक्ति री राह बतावे,
कुटम कबीलों छोड्या दाता,
भाव मगन हो जावे,
हरि नाम री रटना लागी,
हरख निरख गुण गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे।।

अरे जन जन ने अब पाठ पढावे,
गाँव गाँव में जावे,
अरे पर उपकार री देह भावना,
साची राह बतावे,
पुरोहित समाज में एको किनो,
जाजम एक बिठावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे।।

अरे ब्रम्हाजी रे मन्दिर री,
दाता रे मन में आवे,
अरे ब्रह्म समाज सु चंदो लेवन,
नगर नगर मे जावे,
अरे ब्रम्हाजी रो मन्दिर बनीयो,
दाता खुशी मनावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे।।

अरे तुलसारामजी ने पाट बैठाया,
चिलम हाथ सु पावे,
ब्रम्हाजी रे प्रतिष्ठा रो,
सारो काम बतावे,
अरे ब्रम्हाजी री करी प्रतिष्ठा,
आप स्वर्ग में जावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे।।

स्वर्ग लोक में भयो उजालो,
केसर मेघ बरसावे,
अरे दुदेलो प्रकाश बापजी,
आशीर्वाद दिरावे,
अरे दीपो चरना मे सुख पावे,
प्रकाश माली सुनावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे।।

खेत सिह खेतेश्वर बन गया,
ओ खेत सिह खेतेश्वर बन गया,
सत री राह बतावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे,
गावे जी गावे संतो री महिमा गावे।।

Leave a Reply