गाँजो छोड़ दो म्हारा भोला लहरी छोड़ जाउंगी लिरिक्स

गाँजो छोड़ दो म्हारा भोा लहरी,
छोड़ जाउंगी रे गाँजो छोड़ दो

रोज-रोज थे गाँजो पीओ,
भूत चूड़ेलयां घणी नचाओ,
अर अर म्हारी मावड़ली न जार,
म्हे तो कहे दूंगी र गांजो छोड़ दो,
गांजो छोड़ दो म्हारा भोला लहरी,
छोड़ जाउंगी रे गाँजो छोड़ दो।।

नादिया ना छोडूं गणेश ना छोड़ू,
थांसु भी मुखड़ो नही बोलू,
अर अर सारो काम थाकीं छाती ऊपर,
छोड़ जाउंगी र गांजो छोड़ दो,
गांजो छोड़ दो म्हारा भोला लहरी,
छोड़ जाउंगी रे गाँजो छोड़ दो।।

थांका नशा सु हेगी आकती,
जाऊँ पीहर पाछी नही आवति,
अर अर पाछ जार आवलि र थाने,
यादडली र गांजो छोड़ दो,
गांजो छोड़ दो म्हारा भोला लहरी,
छोड़ जाउंगी रे गाँजो छोड़ दो।।

जद भोलो लेबा ने आवे,
म्हारो बाप थांसु अड़ जावे,
अर अर म्हारी मावड़ली भी लार थांकी,
कोन्या भेजली र गांजो छोड़ दो,
गांजो छोड़ दो म्हारा भोला लहरी,
छोड़ जाउंगी रे गाँजो छोड़ दो।।

गाँजो छोड़ दो म्हारा भोला लहरी,
छोड़ जाउंगी रे गाँजो छोड़ दो।।

Leave a Reply