गुरासा बिना होवे ना मुक्ति भजन लिरिक्स

गुरासा बिना होवे ना मुक्ति,

गुरासा बिना विद्या,
कुण रे पढावे जी,
अरे कैसे पढो ा पोती,
कैसे पढोला पोती,
ए गुरासा बिना होवे न मुक्ति,
ए गुरासा बिना होवे न मुक्ति,
अरे कैसे करोला भगती भई रे,
कैसे करोला भगती,
ए गुरासा बिना होवे न मुक्ति

अरे ग्यान ध्यान तो,
कुण बतावे जी,
अरे ग्यान ध्यान तो,
कुण बतावे जी,
अरे कैसे आवे जुगती,
ए गुरासा बिना होवे न मुक्ति,
अरे कैसे करोला भगती भई रे,
कैसे करोला भगती,
ए गुरासा बिना होवे न मुक्ति।।

अरे गम बिना गेली,
तू भई अलबेली जी,
अरे गम बिना,
तू भई अलबेली जी,
अरे विरता फिरे भगती,
विरता फिरे भगती,
ए गुरासा बिना होवे न मुक्ति,
अरे कैसे करोला भगती भई रे,
कैसे करोला भगती,
ए गुरासा बिना होवे न मुक्ति।।

अरे हेमनाथ कहे सुनो मन मेरा,
अरे हेमनाथ कहे सुनो मन मेरा,
अरे सबल धणी री क्ति,
सबल धणी री शक्ति रे,
ए गुरासा बिना होवे ना मुक्ति,
अरे कैसे करोला भगती भई रे,
कैसे करोला भगती,
ए गुरासा बिना होवे ना मुक्ति।।

Leave a Reply